CfKN Logo XS

ANBI

Onze doel is het ondersteunen van (wees)kinderen die ten gevolge van oorlog, vervolging, natuurrampen, of andere oorzaken hulpbehoevend zijn voor hun opvoeding, scholing,
opleiding, gezondheid, of levensonderhoud en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun  functie in redelijkheid gemaakte onkosten. De door ons uitgeoefende activiteiten kunt uw zien op de eerste pagina, elke # is een verschillende project waarin wij een weeshuis benaderen met de vraag naar wat zij precies nodig hebben om het leven van de kinderen te verbeteren, gebasseerd daarop handelen wij verder. Het logistiek betreffend het verkrijgen van de goederen (zelf kopen of door middel van donaties), en hoe wij dat het snelst naar hen brengen. 

RSIN: 863784343

KvK:   85912492

Beleidsplan
Akte van Oprichting

Your gift,
Make a donation

Press here to help